ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-04-09
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odnowienie istniejącego oznakowania poziomego oraz wykonanie nowego oznakowania w postaci progów akustycznych na drogach powiatowych
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
  • ogłoszenie.doc (DOC, 50 KiB)
  • Instrukcja dla oferentów.doc (DOC, 82 KiB)
  • Załącznik Nr 1a do Instrukcji -Kosztorys ofertowy.xls (XLS, 24 KiB)
  • Załącznik Nr 2 do Instrukcji dla Oferentów OST.doc (DOC, 112.5 KiB)
  • Załącznik Nr 3 do Instrukcji dla oferentów- projekt umowy.doc (DOC, 114.5 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-04-01
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Likwidacja przełomu w ciągu drogi powiatowej Nr 1203N w miejscowości Nowe Kawkowo
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-04-01
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-19 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Likwidacja przełomu w ciągu drogi powiatowej Nr 1636N w miejscowości Kamionka
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-03-31
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Likwidacja przełomu w ciągu drogi powiatowej Nr 1499N w miejscowości Kominki
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-03-31
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-16 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Likwidacja przełomu w ciągu drogi powiatowej Nr 1495N w miejscowości Ryn Reszelski
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-03-30
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-14 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Likwidacja przełomu w ciągu drogi powiatowej Nr 1993N w miejscowości Tęguty
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
Lp 7
Data ogłoszenia
2021-03-30
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-14 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Likwidacja przełomu w ciągu drogi powiatowej Nr 1455N w miejscowości Łęgajny
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
Lp 8
Data ogłoszenia
2021-03-26
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa skrzyżowania ulic Bartąskiej, Złotej i Stawigudzkiej w m. Jaroty, w ciągu drogi powiatowej Nr 1372N w formule zaprojektuj i wybuduj
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
Lp 9
Data ogłoszenia
2021-03-26
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-12 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Likwidacja przełomu w ciągu drogi powiatowej Nr 1467N Skajboty- Silice
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki