ˆ

Aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-05-27
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-02 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1465N na odcinku od skrzyżowania w m. Kaplityny do km 0+800
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • ogłoszenie.doc (DOC, 50.5 KiB)
 • Instrukcja dla oferentów.doc (DOC, 65.5 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty.docx (DOCX, 28 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia.doc (DOC, 135 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Projekt umowy.doc (DOC, 214.5 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-05-27
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa pobocza wraz z przebudową przepustu w m. Garzewo w ciągu drogi powiatowej Nr 1407N
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • ogłoszenie.doc (DOC, 50 KiB)
 • Instrukcja dla oferentów.doc (DOC, 65.5 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty.docx (DOCX, 28.1 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - opis przedmiotu zamówienia.doc (DOC, 123.5 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Projekt umowy.doc (DOC, 214.5 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-05-23
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Godki w ciągu drogi powiatowej Nr 1368N
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • ogłoszenie.doc (DOC, 51.5 KiB)
 • Instrukcja dla oferentów.doc (DOC, 66.5 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty.docx (DOCX, 28.2 KiB)
 • Zał. nr 2 do Instrukcji dla oferentów- Opis przedmiotu zamówienia.doc (DOC, 122.5 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Projekt umowy.doc (DOC, 218.5 KiB)