ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-10-11
Data rozstrzygnięcia
2021-10-26
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup usługi dotyczącej sukcesywnej dostawy mieszanki mineralno-asfaltowej do wbudowania na zimno wraz z rozładunkiem w łącznej ilości 75 ton.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Protokół z przeprowadzonego rozpoznania cenowego_dostawa mieszanki_18.10.2021.pdf (PDF, 333.5 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-10-11
Data rozstrzygnięcia
2021-10-22
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi powiatowej nr 1499N w msc. Kominki od 0+587 do km 0+635 oraz od km 3+270 do km 3+280
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • protokół z dn. 22.10.21.pdf (PDF, 131.5 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-09-09
Data rozstrzygnięcia
2021-10-12
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup oznakowania pionowego, obejm i słupków do znaków drogowych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Protokół - zakup oznakowania pionowego_20.09.2021.pdf (PDF, 233.5 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-08-16
Data rozstrzygnięcia
2021-10-12
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie oznakowania poziomego w ciągu drogi powiatowej nr 1203N w postaci linii warunkowego zatrzymania i pasów akustyczno-wibrujacych na najazdach do przejazdu kolejowego.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Protokół - wykonanie oznakowania 1203N_26.08.2021.pdf (PDF, 231.7 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-08-16
Data rozstrzygnięcia
2021-10-12
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup oznakowania pionowego w celu realizacji ustaleń komisji bezpieczeństwa na drogach Powiatu Olsztyńskiego.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Zakup oznakowania pionowego w celu realizacji ustaleń komisji bezpieczeństwa_26.08.2021.pdf (PDF, 232.3 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-06-30
Data rozstrzygnięcia
2021-07-02
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie pomiaru natężenia ruchu na przejazdach kolejowych znajdujących się w ciągu dróg powiatowych powiatu olsztyńskiego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Rozpoznanie cenowe natężenie ruchu (PDF, 372.3 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2021-05-12
Data rozstrzygnięcia
2021-05-26
Tytuł zamówienia publicznego
Remont przepustu w miejscowości Waplewo w ciągu drogi powiatowej nr 1526N km 3+060.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Protokół z rozpoznania cenowego - Remont przepustu Waplewo 1526N.pdf (PDF, 354.3 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2021-04-09
Data rozstrzygnięcia
2021-04-20
Tytuł zamówienia publicznego
Odnowienie istniejącego oznakowania poziomego oraz wykonanie nowego oznakowania w postaci progów akustycznych na drogach powiatowych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Protokół z przeprowadzonego rozpoznania cenowego - Odnowienie oznakowania_2021.pdf (PDF, 505.1 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2021-03-08
Data rozstrzygnięcia
2021-03-15
Tytuł zamówienia publicznego
Remont przepustu w miejscowości Szynowo, w ciągu drogi powiatowej Nr 1993N, w km 15+950
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-12-04
Data rozstrzygnięcia
2020-12-23
Tytuł zamówienia publicznego
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu olsztyńskiego w 2021 r. z podziałem na zadania
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_UZP_762270-N-2020.pdf (PDF, 736.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji