ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-11-10
Data rozstrzygnięcia
2022-11-18
Tytuł zamówienia publicznego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na realizację dostawy pn. „Dostawa trzech jednakowych rozsiewaczy jednotarczowych”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • protokół z dn. 18.11.22.pdf (PDF, 121.9 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-10-04
Data rozstrzygnięcia
2022-10-12
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa akcesoriów do ładowarek kołowych w postaci 2 szt. wideł do palet
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • protokół z rozpoznania cenowego - Dostawa akcesoriów do ładowarek.pdf (PDF, 359.5 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-05-27
Data rozstrzygnięcia
2022-06-30
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1465N na odcinku od skrzyżowania w m. Kaplityny do km 0+800
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Protokół - Kaplityny.pdf (PDF, 349.6 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-05-27
Data rozstrzygnięcia
2022-06-30
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa pobocza wraz z przebudową przepustu w m. Garzewo w ciągu drogi powiatowej Nr 1407N
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Protokół -Garzewo.pdf (PDF, 348.7 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-03-25
Data rozstrzygnięcia
2022-04-28
Tytuł zamówienia publicznego
„Wykonanie programów funkcjonalno-użytkowych dla zadań: - ZADANIE NR 1 – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1437N na odcinku Olsztynek-Łutynowo”; - ZADANIE NR 2 – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1437N oraz 1526N na odcinku Łutynowo-Waplewo
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - wykonanie PFU.doc (DOC, 46 KiB)
 • Protokół- Zadanie Nr 1- wykonanie programu f-u.pdf (PDF, 511.7 KiB)
 • Protokół - Zadanie Nr 2 - wykonanie programu f-u.pdf (PDF, 533.6 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-03-02
Data rozstrzygnięcia
2022-03-15
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie i odnowienie oznakowania poziomego cienkowarstwowego na drogach powiatowych powiatu olsztyńskiego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • protokół - oznakowanie poziome.pdf (PDF, 441.2 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2022-03-01
Data rozstrzygnięcia
2022-03-15
Tytuł zamówienia publicznego
Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1499N w miejscowości Kominki, w km 1+805
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • protokół - przepust Kominki.pdf (PDF, 499.4 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2022-02-28
Data rozstrzygnięcia
2022-03-15
Tytuł zamówienia publicznego
Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1497N Wysoka Dąbrowa – Kolno w km 1+210
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • protokół -przepust Wysoka Dąbrowa- Kolno.pdf (PDF, 532.3 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2022-02-23
Data rozstrzygnięcia
2022-03-31
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa skrzyżowania ulic Olsztyńskiej, Wilczej i Emila von Behringa w m. Olsztynek
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • protokół - dok.proj. rondo.pdf (PDF, 550.4 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2022-01-04
Data rozstrzygnięcia
2022-01-13
Tytuł zamówienia publicznego
Zaproszenie do składania ofert dotyczących zapłaty za przekazanie do demontażu i utylizacji pojazdów wycofanych z eksploatacji, których właścicielem na podstawie postanowienia Sądu stał się Powiat Olsztyński.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki

Nawigacja między stronami listy informacji