ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-03-25
Data rozstrzygnięcia
2022-04-28
Tytuł zamówienia publicznego
„Wykonanie programów funkcjonalno-użytkowych dla zadań: - ZADANIE NR 1 – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1437N na odcinku Olsztynek-Łutynowo”; - ZADANIE NR 2 – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1437N oraz 1526N na odcinku Łutynowo-Waplewo
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - wykonanie PFU.doc (DOC, 46 KiB)
 • Protokół- Zadanie Nr 1- wykonanie programu f-u.pdf (PDF, 511.7 KiB)
 • Protokół - Zadanie Nr 2 - wykonanie programu f-u.pdf (PDF, 533.6 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-03-02
Data rozstrzygnięcia
2022-03-15
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie i odnowienie oznakowania poziomego cienkowarstwowego na drogach powiatowych powiatu olsztyńskiego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • protokół - oznakowanie poziome.pdf (PDF, 441.2 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-03-01
Data rozstrzygnięcia
2022-03-15
Tytuł zamówienia publicznego
Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1499N w miejscowości Kominki, w km 1+805
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • protokół - przepust Kominki.pdf (PDF, 499.4 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-02-28
Data rozstrzygnięcia
2022-03-15
Tytuł zamówienia publicznego
Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1497N Wysoka Dąbrowa – Kolno w km 1+210
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • protokół -przepust Wysoka Dąbrowa- Kolno.pdf (PDF, 532.3 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-02-23
Data rozstrzygnięcia
2022-03-31
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa skrzyżowania ulic Olsztyńskiej, Wilczej i Emila von Behringa w m. Olsztynek
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • protokół - dok.proj. rondo.pdf (PDF, 550.4 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-12-28
Data rozstrzygnięcia
2021-12-30
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zadania: "Oczyszczanie pasa drogowego ze zwłok zwierzęcych wraz z ich utylizacją"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Protokół z przeprowadzonego rozpoznania cenowego_oczyszczanie pasa_2022.pdf (PDF, 433.5 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2021-12-06
Data rozstrzygnięcia
2021-12-20
Tytuł zamówienia publicznego
Usuwanie i przechowywanie pojazdów powyżej 7,5t z dróg Powiatu Olsztyńskiego w 2022 roku na podstawie art. 50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 8
Data ogłoszenia
2021-12-06
Data rozstrzygnięcia
2021-12-20
Tytuł zamówienia publicznego
Usuwanie pojazdów do 7.5t z dróg Powiatu Olsztyńskiego w 2022 r. na podstawie art. 50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz art. 24a ustawy o odpadach.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 9
Data ogłoszenia
2021-10-11
Data rozstrzygnięcia
2021-10-26
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup usługi dotyczącej sukcesywnej dostawy mieszanki mineralno-asfaltowej do wbudowania na zimno wraz z rozładunkiem w łącznej ilości 75 ton.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Protokół z przeprowadzonego rozpoznania cenowego_dostawa mieszanki_18.10.2021.pdf (PDF, 333.5 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2021-10-11
Data rozstrzygnięcia
2021-10-22
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi powiatowej nr 1499N w msc. Kominki od 0+587 do km 0+635 oraz od km 3+270 do km 3+280
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • protokół z dn. 22.10.21.pdf (PDF, 131.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji