ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-06-30
Data rozstrzygnięcia
2021-07-02
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie pomiaru natężenia ruchu na przejazdach kolejowych znajdujących się w ciągu dróg powiatowych powiatu olsztyńskiego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Rozpoznanie cenowe natężenie ruchu (PDF, 372.3 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-05-12
Data rozstrzygnięcia
2021-05-26
Tytuł zamówienia publicznego
Remont przepustu w miejscowości Waplewo w ciągu drogi powiatowej nr 1526N km 3+060.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Protokół z rozpoznania cenowego - Remont przepustu Waplewo 1526N.pdf (PDF, 354.3 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-04-09
Data rozstrzygnięcia
2021-04-20
Tytuł zamówienia publicznego
Odnowienie istniejącego oznakowania poziomego oraz wykonanie nowego oznakowania w postaci progów akustycznych na drogach powiatowych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Protokół z przeprowadzonego rozpoznania cenowego - Odnowienie oznakowania_2021.pdf (PDF, 505.1 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-03-08
Data rozstrzygnięcia
2021-03-15
Tytuł zamówienia publicznego
Remont przepustu w miejscowości Szynowo, w ciągu drogi powiatowej Nr 1993N, w km 15+950
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-12-04
Data rozstrzygnięcia
2020-12-23
Tytuł zamówienia publicznego
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu olsztyńskiego w 2021 r. z podziałem na zadania
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_UZP_762270-N-2020.pdf (PDF, 736.1 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-11-24
Data rozstrzygnięcia
2020-12-08
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektową pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N do m. Barczewo DK16
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszje_UZP_614551-N-2020.jpg (JPG, 472.6 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-11-23
Data rozstrzygnięcia
2020-12-08
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektową pn.: Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 1449N do skrzyżowania z DK51 w m. Spręcowo do m. Tuławki, następnie Nr 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1430N Różnowo-Barczewko
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej_UZP_614045-N-2020.jpg (JPG, 481 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-11-20
Data rozstrzygnięcia
2020-12-16
Tytuł zamówienia publicznego
Wybór stacji paliw do obsługi Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie w 2021r., z podziałem na zadania
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty _UZP_613441-N-2020.pdf (PDF, 1.4 MiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-11-12
Data rozstrzygnięcia
2020-12-01
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi powiatowej Nr 1430N w m. Barczewo, ul. Kościuszki
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacj o wyborze oferty najkorzystniejszej_UZP_609490-N-2020.pdf (PDF, 368.7 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-10-29
Data rozstrzygnięcia
2020-11-25
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa remontera drogowego typu Patcher do Obwodu Drogowego Nr 1 w Olsztynku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_UZP_603777-N-2020.pdf (PDF, 402.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji