ˆ

W toku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-11-24
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-28 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa i montaż barier ochronnych N2/W4/A w ciągu drogi powiatowej 1374N w miejscowości Stary Olsztyn
Status zamówienia
w toku
Załączniki
  • Opis przedmiotu zamówienia - dostawa barier ochronnych 24.11.2022.pdf (PDF, 917.3 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-11-15
Termin składania ofert / wniosków
2021-11-19 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Projekt pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1370N od miejscowości Siła, w km 12+300 do DK 51 w km 15+630- etap II” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 7- Infrastruktura transportowa, Działania 7.2.1 Mobilny MOF- ZIT Olsztyna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
  • Ogłoszenie.doc (DOC, 80.5 KiB)
  • Instrukcja dla oferentów.doc (DOC, 114 KiB)
  • Zał. Nr 1 do Instrukcji - Formularz oferty.docx (DOCX, 66.8 KiB)
  • Zał. Nr 2 do Instrukcji - OPZ.doc (DOC, 264 KiB)
  • Zał. Nr 3 do Instrukcji- projekt umowy.doc (DOC, 234 KiB)
  • INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH_19.11.2021.doc (DOC, 76.5 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-05-31
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1483N od km 0+000 do skrzyżowania z DK16
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-05-17
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-01 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Likwidacja przełomu w ciągu drogi powiatowej Nr 1464N Silice-Patryki
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-05-12
Termin składania ofert / wniosków
2021-05-13 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa fabrycznie nowej przyczepy typu tandem do przewozu specjalistycznych maszyn
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-04-01
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Likwidacja przełomu w ciągu drogi powiatowej Nr 1203N w miejscowości Nowe Kawkowo
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 7
Data ogłoszenia
2021-04-01
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-19 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Likwidacja przełomu w ciągu drogi powiatowej Nr 1636N w miejscowości Kamionka
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 8
Data ogłoszenia
2021-03-31
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Likwidacja przełomu w ciągu drogi powiatowej Nr 1499N w miejscowości Kominki
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 9
Data ogłoszenia
2021-03-31
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-16 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Likwidacja przełomu w ciągu drogi powiatowej Nr 1495N w miejscowości Ryn Reszelski
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 10
Data ogłoszenia
2021-03-30
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-14 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Likwidacja przełomu w ciągu drogi powiatowej Nr 1993N w miejscowości Tęguty
Status zamówienia
w toku
Załączniki

Nawigacja między stronami listy informacji