ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-11-28
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-30 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ZAKUP I DOSTAWA PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH I ICH OZNAKOWANIA PIONOWEGO ORAZ TABLICE INFORMACYJNE
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • OPIS ZAMÓWIENIA.pdf (PDF, 227.4 KiB)
 • OPIS TABLICE INFORMACYJNE.pdf (PDF, 97.1 KiB)
 • TABLICA 1.pdf (PDF, 143.7 KiB)
 • TABLICA 2.pdf (PDF, 143.6 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-11-24
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-02 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 8000 złotych netto: Zadanie: "Usuwanie i przechowywanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z dróg Powiatu Olsztyńskiego w 2023 roku na podstawie art. 50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym".
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • zaproszenie do złożenia ofert - pojazdy niebezpieczne 2023.pdf (PDF, 793.8 KiB)
 • Usuwanie pojazdów niebezpieczne 2023 r. - wynik.pdf (PDF, 74 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-11-24
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-02 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 8000 złotych netto: Zadanie " Usuwanie i przechowywanie pojazdów powyżej 7,5t z dróg Powiatu Olsztyńskiego w 2023 roku na podstawie art. 50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym".
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie d ozłożenia ofert - pow 7.5 t_2023.pdf (PDF, 795.5 KiB)
 • Usuwanie pojazdów pow 7.5t 2023 - wynik.pdf (PDF, 77 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-11-24
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-02 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaproszenie do złożenia ofert: Usuwanie pojazdów do 7,5t z dróg powiatu Olsztyńskiego w 2023 roku, na podstawie art. 50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia ofert - do 7_5t.pdf (PDF, 874.9 KiB)
 • Usuwanie pojazdów do 7.5t 2023 r. - wynik.pdf (PDF, 75.3 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-11-24
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-28 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa i montaż barier ochronnych N2/W4/A w ciągu drogi powiatowej 1374N w miejscowości Stary Olsztyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Opis przedmiotu zamówienia - dostawa barier ochronnych 24.11.2022.pdf (PDF, 917.3 KiB)
 • Montaż barier - Rozpoznanie cenowe - protokół z dnia 29.11.2022 (PDF, 238.2 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-11-10
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na realizację dostawy pn. „Dostawa trzech jednakowych rozsiewaczy jednotarczowych”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 1_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 119.2 KiB)
 • 2_Instrukcja dla oferentów.pdf (PDF, 153.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz oferty.docx (DOCX, 28.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia.pdf (PDF, 126.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie.docx (DOCX, 20.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 - projekt umowy.pdf (PDF, 142.2 KiB)
 • Wyjaśnienia treści ogłoszenia z dnia 15.11.2022.pdf (PDF, 138.2 KiB)
 • protokół z dn. 18.11.22.pdf (PDF, 121.9 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2022-10-04
Termin składania ofert / wniosków
2022-10-10 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa akcesoriów do ładowarek kołowych w postaci 2 szt. wideł do palet
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe 2022.pdf (PDF, 113.9 KiB)
 • protokół z rozpoznania cenowego - Dostawa akcesoriów do ładowarek.pdf (PDF, 359.5 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2022-06-01
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-08 08:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Godki w ciągu drogi powiatowej Nr 1368N
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie.doc (DOC, 51.5 KiB)
 • Instrukcja dla oferentów.doc (DOC, 66.5 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty.docx (DOCX, 28.2 KiB)
 • Zał. nr 2 do Instrukcji dla oferentów- Opis przedmiotu zamówienia.doc (DOC, 122.5 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Projekt umowy.doc (DOC, 218.5 KiB)
 • Protokół -Godki.pdf (PDF, 339 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2022-05-27
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-02 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1465N na odcinku od skrzyżowania w m. Kaplityny do km 0+800
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie.doc (DOC, 50.5 KiB)
 • Instrukcja dla oferentów.doc (DOC, 65.5 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty.docx (DOCX, 28 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia.doc (DOC, 135 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Projekt umowy.doc (DOC, 214.5 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Kaplityny.doc (DOC, 43.5 KiB)
 • Protokół - Kaplityny.pdf (PDF, 349.6 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2022-05-27
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa pobocza wraz z przebudową przepustu w m. Garzewo w ciągu drogi powiatowej Nr 1407N
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie.doc (DOC, 50 KiB)
 • Instrukcja dla oferentów.doc (DOC, 65.5 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty.docx (DOCX, 28.1 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - opis przedmiotu zamówienia.doc (DOC, 123.5 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Projekt umowy.doc (DOC, 214.5 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Garzewo.doc (DOC, 43.5 KiB)
 • Protokół -Garzewo.pdf (PDF, 348.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji