ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-10-11
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-18 08:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup usługi dotyczącej sukcesywnej dostawy mieszanki mineralno-asfaltowej do wbudowania na zimno wraz z rozładunkiem w łącznej ilości 75 ton.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej do wbudowania na zimno - Opis przedmiotu zamówienia.doc (DOC, 44 KiB)
 • Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej do wbudowania na zimno - Kosztorys ofertowy.doc (DOC, 34.5 KiB)
 • Protokół z przeprowadzonego rozpoznania cenowego_dostawa mieszanki_18.10.2021.pdf (PDF, 333.5 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-10-11
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-15 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi powiatowej nr 1499N w msc. Kominki od 0+587 do km 0+635 oraz od km 3+270 do km 3+280
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 1_Ogłoszenie.pdf (PDF, 94.9 KiB)
 • 2_Instrukcja dla oferentów oraz zał. nr 1.doc (DOC, 106 KiB)
 • 3_Zał. nr 1a - kosztorys ofertowy 1499N Kominki I etap.xlsx (XLSX, 12.6 KiB)
 • 4_Zał. nr 1b - kosztorys ofertowy 1499N Kominki II etap.xlsx (XLSX, 14.7 KiB)
 • 5_Zał. nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf (PDF, 141.8 KiB)
 • 6_Zał. nr 3 - Projekt umowy.pdf (PDF, 174 KiB)
 • 7_Zał. nr 4 - STWiOR.docx (DOCX, 5.5 MiB)
 • protokół z dn. 22.10.21.pdf (PDF, 131.5 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-09-09
Termin składania ofert / wniosków
2021-09-17 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup oznakowania pionowego, obejm i słupków do znaków drogowych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Opis Zamówienia - zamówienie znaków z dnia 09.09.2021.pdf (PDF, 1.3 MiB)
 • Opis Zamówienia - dodatkowe informacje - 10.09.2021.pdf (PDF, 627.7 KiB)
 • Protokół - zakup oznakowania pionowego_20.09.2021.pdf (PDF, 233.5 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-08-16
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-25 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie oznakowania poziomego w ciągu drogi powiatowej nr 1203N w postaci linii warunkowego zatrzymania i pasów akustyczno-wibrujacych na najazdach do przejazdu kolejowego.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Opis przedmiotu zamówienia - wykonanie oznakowania poziomego_16.08.2021.pdf (PDF, 1.4 MiB)
 • Protokół - wykonanie oznakowania 1203N_26.08.2021.pdf (PDF, 231.7 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-08-16
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-25 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup oznakowania pionowego w celu realizacji ustaleń komisji bezpieczeństwa na drogach Powiatu Olsztyńskiego.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Opis przedmiotu zamówienia - zakup oznakowania pionowego_16.08.2021.pdf (PDF, 1.4 MiB)
 • Zakup oznakowania pionowego w celu realizacji ustaleń komisji bezpieczeństwa_26.08.2021.pdf (PDF, 232.3 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-06-30
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-02 08:15:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie pomiaru natężenia ruchu na przejazdach kolejowych znajdujących się w ciągu dróg powiatowych powiatu olsztyńskiego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie_pomiary_natezenia_ruchu.doc (DOC, 55 KiB)
 • zalacznik_nr_1_karta_pomiaru_ruchu_przyklad.xls (XLS, 39.5 KiB)
 • zalacznik_nr_2_kosztorys_ofertowy_pomiary_natezenia_ruchu.xls (XLS, 26 KiB)
 • Zalacznik_nr_3_wykaz_przjezdow_kolejowych.doc (DOC, 61 KiB)
 • Rozpoznanie cenowe natężenie ruchu (PDF, 372.3 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2021-05-31
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1483N od km 0+000 do skrzyżowania z DK16
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 8
Data ogłoszenia
2021-05-17
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-01 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Likwidacja przełomu w ciągu drogi powiatowej Nr 1464N Silice-Patryki
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 9
Data ogłoszenia
2021-05-12
Termin składania ofert / wniosków
2021-05-21 08:15:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont przepustu w miejscowości Waplewo w ciągu drogi powiatowej nr 1526N km 3+060.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacje techniczne obiekt DP1526N.docx (DOCX, 4.8 MiB)
 • OPZ Waplewo 1526N.doc (DOC, 59 KiB)
 • kosztorys ofertowy Waplewo.xls (XLS, 29.5 KiB)
 • Ogłoszenie Waplewo.doc (DOC, 53 KiB)
 • Protokół z rozpoznania cenowego - Remont przepustu Waplewo 1526N.pdf (PDF, 354.3 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2021-05-12
Termin składania ofert / wniosków
2021-05-13 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa fabrycznie nowej przyczepy typu tandem do przewozu specjalistycznych maszyn
Status zamówienia
w toku
Załączniki

Nawigacja między stronami listy informacji