ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-03-17
Termin składania ofert / wniosków
2021-03-26 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa fabrycznie nowej przyczepy typu tandem do przewozu specjalistycznych maszyn
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-03-08
Termin składania ofert / wniosków
2021-03-15 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont przepustu w miejscowości Klony, w ciągu drogi powiatowej Nr 1405N, w km 0+845
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • ogłoszenie.doc (DOC, 50 KiB)
 • Instrukcja dla oferentów.doc (DOC, 105 KiB)
 • Załacznik Nr 5 - przekrój poprzeczy i podłużny.pdf (PDF, 622.9 KiB)
 • Załącznik Nr 1a do Instrukcji dla Oferentów - kosztorys ofertowy.xls (XLS, 32.5 KiB)
 • Załącznik Nr 3 -projekt umowy.doc (DOC, 81 KiB)
 • Załącznik Nr 4 do Instrukcji dla Oferentów.docx (DOCX, 4.9 MiB)
 • Załącznik Nr 2 do Instrukcji dla Oferentów- Opis przedmiotu zamówienia.doc (DOC, 58 KiB)
 • Protokół z rozpoznania cenowego - remont przepustu Klony - 31.03.2021.pdf (PDF, 612.7 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-03-08
Termin składania ofert / wniosków
2021-03-15 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont przepustu w miejscowości Szynowo, w ciągu drogi powiatowej Nr 1993N, w km 15+950
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • ogłoszenie.doc (DOC, 50 KiB)
 • Instrukcja dla oferentów.doc (DOC, 104 KiB)
 • Załacznik Nr 4 do Instrukcji dla oferentów- Specyfikacje techniczne.docx (DOCX, 4.6 MiB)
 • Załącznik 1a do Instrukcji dla Oferentów - kosztorys ofertowy .xls (XLS, 25.5 KiB)
 • Załącznik Nr 2 do Instrukcji dla Oferentów OPZ .doc (DOC, 54.5 KiB)
 • Załącznik Nr 3 -projekt umowy.doc (DOC, 80.5 KiB)
 • Protokół - Remont przepustu Szynowo DP1993N.pdf (PDF, 602.9 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-02-26
Termin składania ofert / wniosków
2021-03-15 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Uzupełnienie ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg powiatowych powiatu
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-02-24
Termin składania ofert / wniosków
2021-03-12 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Roboty utrzymaniowe dróg- wykonanie ścinki poboczy i odtworzenie rowów
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-02-17
Termin składania ofert / wniosków
2021-03-04 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie powiatowych dróg gruntowych na terenie działania Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 7
Data ogłoszenia
2021-02-09
Termin składania ofert / wniosków
2021-02-17 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa 30%mieszanki piasku z solą
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 8
Data ogłoszenia
2021-02-08
Termin składania ofert / wniosków
2021-02-17 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm oraz 0-63 mm na drogi powiatowe powiatu
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 9
Data ogłoszenia
2021-02-05
Termin składania ofert / wniosków
2021-02-16 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa kruszyw do remontów dróg powiatowych
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 10
Data ogłoszenia
2021-02-03
Termin składania ofert / wniosków
2021-02-15 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej, niemodyfikowanej C65B3PU/RC, w łącznej ilości do 155 Mg
Status zamówienia
w toku
Załączniki

Nawigacja między stronami listy informacji