ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-11-28
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-30 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ZAKUP I DOSTAWA PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH I ICH OZNAKOWANIA PIONOWEGO ORAZ TABLICE INFORMACYJNE
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
  • OPIS ZAMÓWIENIA.pdf (PDF, 227.4 KiB)
  • OPIS TABLICE INFORMACYJNE.pdf (PDF, 97.1 KiB)
  • TABLICA 1.pdf (PDF, 143.7 KiB)
  • TABLICA 2.pdf (PDF, 143.6 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-11-24
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-02 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 8000 złotych netto: Zadanie: "Usuwanie i przechowywanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z dróg Powiatu Olsztyńskiego w 2023 roku na podstawie art. 50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym".
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
  • zaproszenie do złożenia ofert - pojazdy niebezpieczne 2023.pdf (PDF, 793.8 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-11-24
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-02 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 8000 złotych netto: Zadanie " Usuwanie i przechowywanie pojazdów powyżej 7,5t z dróg Powiatu Olsztyńskiego w 2023 roku na podstawie art. 50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym".
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
  • Zaproszenie d ozłożenia ofert - pow 7.5 t_2023.pdf (PDF, 795.5 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-11-24
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-02 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaproszenie do złożenia ofert: Usuwanie pojazdów do 7,5t z dróg powiatu Olsztyńskiego w 2023 roku, na podstawie art. 50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
  • Zaproszenie do złożenia ofert - do 7_5t.pdf (PDF, 874.9 KiB)