ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-12-04
Data rozstrzygnięcia
2020-12-23
Tytuł zamówienia publicznego
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu olsztyńskiego w 2021 r. z podziałem na zadania
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_UZP_762270-N-2020.pdf (PDF, 736.1 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-11-24
Data rozstrzygnięcia
2020-12-08
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektową pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N do m. Barczewo DK16
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszje_UZP_614551-N-2020.jpg (JPG, 472.6 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-11-23
Data rozstrzygnięcia
2020-12-08
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektową pn.: Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 1449N do skrzyżowania z DK51 w m. Spręcowo do m. Tuławki, następnie Nr 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1430N Różnowo-Barczewko
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej_UZP_614045-N-2020.jpg (JPG, 481 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-11-20
Data rozstrzygnięcia
2020-12-16
Tytuł zamówienia publicznego
Wybór stacji paliw do obsługi Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie w 2021r., z podziałem na zadania
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty _UZP_613441-N-2020.pdf (PDF, 1.4 MiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-11-12
Data rozstrzygnięcia
2020-12-01
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi powiatowej Nr 1430N w m. Barczewo, ul. Kościuszki
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacj o wyborze oferty najkorzystniejszej_UZP_609490-N-2020.pdf (PDF, 368.7 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-10-29
Data rozstrzygnięcia
2020-11-25
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa remontera drogowego typu Patcher do Obwodu Drogowego Nr 1 w Olsztynku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_UZP_603777-N-2020.pdf (PDF, 402.9 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-10-15
Data rozstrzygnięcia
2020-11-09
Tytuł zamówienia publicznego
Remont obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1428N przez rzekę Łynę w miejscowości Kłódka
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_UZP_597656-N-2020.jpg (JPG, 565.9 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-09-18
Data rozstrzygnięcia
2020-10-19
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno wraz z rozładunkiem, w łącznej ilości 120 Mg
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej_UZP_586699-N-2020.jpg (JPG, 711 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-08-07
Data rozstrzygnięcia
2020-09-16
Tytuł zamówienia publicznego
Likwidacja przełomu w ciągu drogi powiatowej Nr 1372N relacji Bartąg-Olsztyn-Jaroty, od km 21+470 do km 21+530
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej_UZP_572293-N-2020.jpg (JPG, 283.2 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-08-07
Data rozstrzygnięcia
2020-09-16
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi powiatowej Nr 1372N relacji Bartąg- Olsztyn-Jaroty
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej_UZP_572354-N-2020.jpg (JPG, 287.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji