ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Odnowienie istniejącego oznakowania poziomego oraz wykonanie nowego oznakowania w postaci progów akustycznych na drogach powiatowych

Status: rozstrzygnięty

Tryb: Postępowanie poniżej 130 tys. zł

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie

Finansowanie: środki własne

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2021-04-16 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2021-04-16 10:15:00

Miejsce złożenia oferty: Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie, 10-429 Olsztyn, Sekretariat, Pokój nr 407; e-mail: psd@powiat-olsztynski.pl

Ogłoszono dnia: 2021-04-09 przez

Załączniki