ˆ

Wyniki innych postępowań

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-05-23
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Godki w ciągu drogi powiatowej Nr 1368N
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie.doc (DOC, 51.5 KiB)
 • Instrukcja dla oferentów.doc (DOC, 66.5 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty.docx (DOCX, 28.2 KiB)
 • Zał. nr 2 do Instrukcji dla oferentów- Opis przedmiotu zamówienia.doc (DOC, 122.5 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Projekt umowy.doc (DOC, 218.5 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU.doc (DOC, 37.5 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-05-18
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-24 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa pobocza wraz z przebudową przepustu w m. Garzewo w ciągu drogi powiatowej Nr 1407N
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie.doc (DOC, 50 KiB)
 • Instrukcja dla oferentów.doc (DOC, 66.5 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty.docx (DOCX, 28.1 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - opis przedmiotu zamówienia.doc (DOC, 123.5 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Projekt umowy.doc (DOC, 214.5 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Garzewo.doc (DOC, 43.5 KiB)
 • Protokół - dokumentacja Garzewo.pdf (PDF, 331.6 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-05-12
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1465N na odcinku od skrzyżowania w m. Kaplityny do km 0+800
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie.doc (DOC, 50 KiB)
 • Instrukcja dla oferentów.doc (DOC, 65.5 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty.docx (DOCX, 28 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia.doc (DOC, 135 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Projekt umowy.doc (DOC, 214.5 KiB)
 • PFU.zip (ZIP, 7 MiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Kaplityny.doc (DOC, 43.5 KiB)
 • Protokół - dokumentacja Kaplityny.pdf (PDF, 343.5 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-12-22
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-30 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usuwanie i przechowywanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z dróg powiatu Olsztyńskiego w 2022 roku na podstawie art. 50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Usuwanie i przechowywanie pojazdów - materiały niebezpieczne w 2022.pdf (PDF, 494.7 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-12-06
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-17 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usuwanie i przechowywanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z dróg Powiatu Olsztyńskiego w 2022 roku na podstawie art. 50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Usuwanie i przechowywanie pojazdów - materiały niebezpieczne_2022.pdf (PDF, 834.9 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-11-25
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-03 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa traktora do Obwodu Drogowego w Olsztynku
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (43).pdf (PDF, 101.1 KiB)
 • SIWZ dostawa traktora.doc (DOC, 357 KiB)
 • Wyjaśnienia SIWZ z dnia 27.11.2020 (43).pdf (PDF, 599.1 KiB)
 • Informacja o uniewaznieniu postepowania_UZP_615370-N-2020.jpg (JPG, 149.4 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-10-21
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektową pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N do m. Barczewo DK16
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 104.7 KiB)
 • SIWZ-nadzór autorski.doc (DOC, 1.1 MiB)
 • Załacznik Nr 5 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.docx (DOCX, 21.9 KiB)
 • Załącznik Nr 4 wzór umowy.docx (DOCX, 39 KiB)
 • Załącznik 10_1_część_02.zip (ZIP, 16 MiB)
 • Załącznik_10.1_część_01.zip (ZIP, 18.3 MiB)
 • Załącznik 10_1_część_03.zip (ZIP, 13.8 MiB)
 • Wyjaśnienia SIWZ_UZP_600495-N-2020.pdf (PDF, 610.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert_UZP_600495-N-2020 (JPG, 527.3 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania_UZP_600495-N-2020.jpg (JPG, 551.1 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-09-08
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-18 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1483N od km 0+000 do skrzyżowania z DK16
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu 08.09.2020.pdf (PDF, 108.4 KiB)
 • SIWZ- Opracowanie dokumentacji projektowej.doc (DOC, 463 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert_UZP_582585-N-2020.jpg (JPG, 537.6 KiB)
 • Informacja o uniewaznieniu postępowania_UZP_582585-N-2020.jpg (JPG, 537.6 KiB)