ˆ

Wyniki innych postępowań

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-06-01
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-08 08:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Godki w ciągu drogi powiatowej Nr 1368N
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • ogłoszenie.doc (DOC, 51.5 KiB)
 • Instrukcja dla oferentów.doc (DOC, 66.5 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty.docx (DOCX, 28.2 KiB)
 • Zał. nr 2 do Instrukcji dla oferentów- Opis przedmiotu zamówienia.doc (DOC, 122.5 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Projekt umowy.doc (DOC, 218.5 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-05-27
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-02 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1465N na odcinku od skrzyżowania w m. Kaplityny do km 0+800
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • ogłoszenie.doc (DOC, 50.5 KiB)
 • Instrukcja dla oferentów.doc (DOC, 65.5 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty.docx (DOCX, 28 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia.doc (DOC, 135 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Projekt umowy.doc (DOC, 214.5 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Kaplityny.doc (DOC, 43.5 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-05-27
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa pobocza wraz z przebudową przepustu w m. Garzewo w ciągu drogi powiatowej Nr 1407N
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • ogłoszenie.doc (DOC, 50 KiB)
 • Instrukcja dla oferentów.doc (DOC, 65.5 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty.docx (DOCX, 28.1 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - opis przedmiotu zamówienia.doc (DOC, 123.5 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Projekt umowy.doc (DOC, 214.5 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Garzewo.doc (DOC, 43.5 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-05-23
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Godki w ciągu drogi powiatowej Nr 1368N
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie.doc (DOC, 51.5 KiB)
 • Instrukcja dla oferentów.doc (DOC, 66.5 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty.docx (DOCX, 28.2 KiB)
 • Zał. nr 2 do Instrukcji dla oferentów- Opis przedmiotu zamówienia.doc (DOC, 122.5 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Projekt umowy.doc (DOC, 218.5 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU.doc (DOC, 37.5 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-05-18
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-24 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa pobocza wraz z przebudową przepustu w m. Garzewo w ciągu drogi powiatowej Nr 1407N
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie.doc (DOC, 50 KiB)
 • Instrukcja dla oferentów.doc (DOC, 66.5 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty.docx (DOCX, 28.1 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - opis przedmiotu zamówienia.doc (DOC, 123.5 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Projekt umowy.doc (DOC, 214.5 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Garzewo.doc (DOC, 43.5 KiB)
 • Protokół - dokumentacja Garzewo.pdf (PDF, 331.6 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-05-12
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1465N na odcinku od skrzyżowania w m. Kaplityny do km 0+800
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie.doc (DOC, 50 KiB)
 • Instrukcja dla oferentów.doc (DOC, 65.5 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty.docx (DOCX, 28 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia.doc (DOC, 135 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Projekt umowy.doc (DOC, 214.5 KiB)
 • PFU.zip (ZIP, 7 MiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Kaplityny.doc (DOC, 43.5 KiB)
 • Protokół - dokumentacja Kaplityny.pdf (PDF, 343.5 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2022-03-25
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-01 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Wykonanie programów funkcjonalno-użytkowych dla zadań: - ZADANIE NR 1 – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1437N na odcinku Olsztynek-Łutynowo”; - ZADANIE NR 2 – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1437N oraz 1526N na odcinku Łutynowo-Waplewo
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie.doc (DOC, 51.5 KiB)
 • Instrukcja dla oferentów.doc (DOC, 65.5 KiB)
 • Zał. Nr 1 do Instrukcji - Formularz oferty.docx (DOCX, 22.8 KiB)
 • Zał. Nr 2 do Instrukcji - Zapytanie ofertowe z opisem.doc (DOC, 70 KiB)
 • Zał. Nr 3 do Instrukcji- projekt umowy.doc (DOC, 68.5 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - wykonanie PFU.doc (DOC, 46 KiB)
 • Protokół- Zadanie Nr 1- wykonanie programu f-u.pdf (PDF, 511.7 KiB)
 • Protokół - Zadanie Nr 2 - wykonanie programu f-u.pdf (PDF, 533.6 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2022-03-02
Termin składania ofert / wniosków
2022-03-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie i odnowienie oznakowania poziomego cienkowarstwowego na drogach powiatowych powiatu olsztyńskiego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie.doc (DOC, 48 KiB)
 • Instrukcja dla oferentów.doc (DOC, 84 KiB)
 • Załącznik Nr 2 do Instrukcji dla oferentów- projekt umowy.doc (DOC, 113.5 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT -oznakowanie poziome.doc (DOC, 46 KiB)
 • protokół - oznakowanie poziome.pdf (PDF, 441.2 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2022-03-01
Termin składania ofert / wniosków
2022-03-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1499N w miejscowości Kominki, w km 1+805
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie.doc (DOC, 51 KiB)
 • Instrukcja dla oferentów.doc (DOC, 103.5 KiB)
 • Zał. Nr 1a do Instrukcji dla oferentów- kosztorys ofertowy.xls (XLS, 30.5 KiB)
 • Zał. Nr 2 do Instrukcji dla oferentów - opis przedmiou zamówienia.doc (DOC, 64 KiB)
 • Zał. Nr 3 do Instrukcji dla oferentów -projekt umowy.doc (DOC, 81.5 KiB)
 • Zał. Nr 4 do Instrukcji - STWiOR.pdf (PDF, 4.5 MiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT -przepust droga 1499N.doc (DOC, 45.5 KiB)
 • protokół - przepust Kominki.pdf (PDF, 499.4 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2022-02-28
Termin składania ofert / wniosków
2022-03-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1497N Wysoka Dąbrowa – Kolno w km 1+210
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie.doc (DOC, 50.5 KiB)
 • Instrukcja dla oferentów.doc (DOC, 102.5 KiB)
 • Załącznik 1a do Instrukcji dla oferentów - kosztorys ofertowy.xls (XLS, 33 KiB)
 • Załącznik Nr 2 do Instrukcji dla Oferentów - Opis przedmiotu zamówienia.doc (DOC, 64.5 KiB)
 • Załącznik Nr 3 do Instrukcji dla Oferentów -projekt umowy.doc (DOC, 80.5 KiB)
 • Załącznik Nr 4 do Instrukcji dla Oferentów- STWiOR.pdf (PDF, 2.9 MiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT -przepust droga 1497N.doc (DOC, 46 KiB)
 • protokół -przepust Wysoka Dąbrowa- Kolno.pdf (PDF, 532.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji