ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-09-09
Termin składania ofert / wniosków
2021-09-17 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup oznakowania pionowego, obejm i słupków do znaków drogowych
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Opis Zamówienia - zamówienie znaków z dnia 09.09.2021.pdf (PDF, 1.3 MiB)
 • Opis Zamówienia - dodatkowe informacje - 10.09.2021.pdf (PDF, 627.7 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-08-16
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-25 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie oznakowania poziomego w ciągu drogi powiatowej nr 1203N w postaci linii warunkowego zatrzymania i pasów akustyczno-wibrujacych na najazdach do przejazdu kolejowego.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Opis przedmiotu zamówienia - wykonanie oznakowania poziomego_16.08.2021.pdf (PDF, 1.4 MiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-08-16
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-25 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup oznakowania pionowego w celu realizacji ustaleń komisji bezpieczeństwa na drogach Powiatu Olsztyńskiego.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Opis przedmiotu zamówienia - zakup oznakowania pionowego_16.08.2021.pdf (PDF, 1.4 MiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-06-30
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-02 08:15:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie pomiaru natężenia ruchu na przejazdach kolejowych znajdujących się w ciągu dróg powiatowych powiatu olsztyńskiego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie_pomiary_natezenia_ruchu.doc (DOC, 55 KiB)
 • zalacznik_nr_1_karta_pomiaru_ruchu_przyklad.xls (XLS, 39.5 KiB)
 • zalacznik_nr_2_kosztorys_ofertowy_pomiary_natezenia_ruchu.xls (XLS, 26 KiB)
 • Zalacznik_nr_3_wykaz_przjezdow_kolejowych.doc (DOC, 61 KiB)
 • Rozpoznanie cenowe natężenie ruchu (PDF, 372.3 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-05-31
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1483N od km 0+000 do skrzyżowania z DK16
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-05-17
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-01 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Likwidacja przełomu w ciągu drogi powiatowej Nr 1464N Silice-Patryki
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 7
Data ogłoszenia
2021-05-12
Termin składania ofert / wniosków
2021-05-21 08:15:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont przepustu w miejscowości Waplewo w ciągu drogi powiatowej nr 1526N km 3+060.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacje techniczne obiekt DP1526N.docx (DOCX, 4.8 MiB)
 • OPZ Waplewo 1526N.doc (DOC, 59 KiB)
 • kosztorys ofertowy Waplewo.xls (XLS, 29.5 KiB)
 • Ogłoszenie Waplewo.doc (DOC, 53 KiB)
 • Protokół z rozpoznania cenowego - Remont przepustu Waplewo 1526N.pdf (PDF, 354.3 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2021-05-12
Termin składania ofert / wniosków
2021-05-13 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa fabrycznie nowej przyczepy typu tandem do przewozu specjalistycznych maszyn
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 9
Data ogłoszenia
2021-04-09
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odnowienie istniejącego oznakowania poziomego oraz wykonanie nowego oznakowania w postaci progów akustycznych na drogach powiatowych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie.doc (DOC, 50 KiB)
 • Instrukcja dla oferentów.doc (DOC, 82 KiB)
 • Załącznik Nr 1a do Instrukcji -Kosztorys ofertowy.xls (XLS, 24 KiB)
 • Załącznik Nr 2 do Instrukcji dla Oferentów OST.doc (DOC, 112.5 KiB)
 • Załącznik Nr 3 do Instrukcji dla oferentów- projekt umowy.doc (DOC, 114.5 KiB)
 • Protokół z przeprowadzonego rozpoznania cenowego - Odnowienie oznakowania_2021.pdf (PDF, 505.1 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2021-04-01
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Likwidacja przełomu w ciągu drogi powiatowej Nr 1203N w miejscowości Nowe Kawkowo
Status zamówienia
w toku
Załączniki

Nawigacja między stronami listy informacji