ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 21
Data ogłoszenia
2021-02-26
Termin składania ofert / wniosków
2021-03-15 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Uzupełnienie ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg powiatowych powiatu
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 22
Data ogłoszenia
2021-02-24
Termin składania ofert / wniosków
2021-03-12 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Roboty utrzymaniowe dróg- wykonanie ścinki poboczy i odtworzenie rowów
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 23
Data ogłoszenia
2021-02-17
Termin składania ofert / wniosków
2021-03-04 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie powiatowych dróg gruntowych na terenie działania Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 24
Data ogłoszenia
2021-02-09
Termin składania ofert / wniosków
2021-02-17 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa 30%mieszanki piasku z solą
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 25
Data ogłoszenia
2021-02-08
Termin składania ofert / wniosków
2021-02-17 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm oraz 0-63 mm na drogi powiatowe powiatu
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 26
Data ogłoszenia
2021-02-05
Termin składania ofert / wniosków
2021-02-16 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa kruszyw do remontów dróg powiatowych
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 27
Data ogłoszenia
2021-02-03
Termin składania ofert / wniosków
2021-02-15 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej, niemodyfikowanej C65B3PU/RC, w łącznej ilości do 155 Mg
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 28
Data ogłoszenia
2020-12-04
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-14 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu olsztyńskiego w 2021 r. z podziałem na zadania
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 117.9 KiB)
 • SIWZ- zimowe utrzymanie dróg.doc (DOC, 431 KiB)
 • Mapy ZUD.zip (ZIP, 601.4 KiB)
 • Zał. 1b do SIWZ Formularz cenowy -ZAD. Nr 2.doc (DOC, 46 KiB)
 • Zał. 1a do SIWZ formularz cenowy - ZAD. Nr 1.doc (DOC, 41 KiB)
 • Zał. 1c do SIWZ Formularz cenowy -ZAD. Nr 3.doc (DOC, 46 KiB)
 • Zał. 1d do SIWZ - formularz cenowy- ZAD. Nr 4.doc (DOC, 43.5 KiB)
 • zał. Nr 6 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia 2021.docx (DOCX, 42.4 KiB)
 • Załącznik Nr 5 do SIWZ - Specyfikacje techniczne.docx (DOCX, 32.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert_UZP_762270-N-2020.pdf (PDF, 1.3 MiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_UZP_762270-N-2020.pdf (PDF, 736.1 KiB)
Lp 29
Data ogłoszenia
2020-11-25
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-03 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa traktora do Obwodu Drogowego w Olsztynku
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (43).pdf (PDF, 101.1 KiB)
 • SIWZ dostawa traktora.doc (DOC, 357 KiB)
 • Wyjaśnienia SIWZ z dnia 27.11.2020 (43).pdf (PDF, 599.1 KiB)
 • Informacja o uniewaznieniu postepowania_UZP_615370-N-2020.jpg (JPG, 149.4 KiB)
Lp 30
Data ogłoszenia
2020-11-24
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektową pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N do m. Barczewo DK16
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (42).pdf (PDF, 105.1 KiB)
 • SIWZ-nadzór autorski.doc (DOC, 1.1 MiB)
 • Załącznik Nr 4 wzór umowy.docx (DOCX, 39.2 KiB)
 • Zał. Nr 5 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.docx (DOCX, 22.3 KiB)
 • Zał. 6 cz.1.zip (ZIP, 18.3 MiB)
 • Zał. 6 cz 2.zip (ZIP, 16 MiB)
 • Zał 6 cz. 3.zip (ZIP, 13.8 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert_UZP_614551-N-2020.jpg (JPG, 397.4 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszje_UZP_614551-N-2020.jpg (JPG, 472.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji