ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Opis przedmiotu zamówienia na zadanie pn.: "Wykonanie okresowego przeglądu obiektów mostowych, wiaduktów i przepustów znajdujących się w ciągu dróg powiatowych znajdujących się na terenie powiatu olsztyńskiego".

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-08-03 12:52:43 przez Administrator Systemu

Załączniki