ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wideorejestracja - klauzula informacyjna

Akapit nr 1 - brak tytułu

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych wideorejestracja

Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie w ramach wykonywania zadań Zarządcy Dróg, zgodne z ustawą
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, dokonuje objazdów dróg powiatowych Powiatu
Olsztyńskiego. Objazd dróg rejestrowany jest za pomocą wideorejestratorów.
Podczas objazdów dróg mogą zostać nagrane wizerunki postaci oraz pojazdy z numerami tablic
rejestracyjnych poruszających się w obrębie pasa drogowego dróg powiatowych.
W związku, z czym Administrator danych tj. Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie 10-429 Olsztyn,
ul. Cementowa 3, tel. 89 535 66 30, e-mail: , zgodnie z art. 13 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), informuje:

1. Osobą udzielającą wyjaśnień w zakresie ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych,
z którym można kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej e-mail: iod_psd@powiatolsztynski.
pl lub na adres korespondencyjny Administratora danych.

 
2. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dróg
i drogowych obiektów inżynierskich za pomocą wideorejestracji wykonywanej podczas objazdów
dróg.

 
3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), e) RODO w związku z ustawą z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

 
4. Odbiorcami danych osobowych zarejestrowanych podczas objazdu są organy władzy publicznej oraz
podmioty wykonujące zadania publiczne, działające na zlecenie organów władzy publicznej lub
podmioty uprawnione do uzyskania tych nagrań na podstawie przepisów prawa.

 
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, liczone od roku następującym, po roku w
którym dokonano wideorejestracji. Nagranie z wideorejestracji może być przechowywane dłużej,
jeżeli zostanie zabezpieczone jako materiał dowodowy w sprawach, które zagrażają bezpieczeństwu
drogowemu dla celów dowodowych na pisemny wniosek organów prowadzących postępowania lub
uzasadniony pisemny wniosek osób, których dane są przetwarzane za pomocą wideorejestracji.

 
7. Osoby, których dane zostały zebrane podczas wideorejestracji mają prawo do dostępu do danych
osobowych/ sprostowania danych osobowych/ żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych/ wniesienia sprzeciwu/ wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

 
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać
profilowaniu.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-02-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Urbaniak Aleksandra
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-02-21 13:48:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-02-21 13:48:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-21 13:48:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
913 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »