Przetargi

W Powiatowej Służbie Drogowej wszystkimi sprawami związanymi z przetargami zajmuje się Pani Katarzyna Mendalka

Otwarte (32)Rozstrzygnięte (207)Unieważnione (39)Odwołane (0)


Przetargi /Unieważnione

Nr Przetargu Treść:Data i godz. wprowadzenia:
582585-N-2020Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1483N od km 0+000 do skrzyżowania z DK162020-09-08 13:49:10
512877-N-2020Dostawa pojazdu ciężarowego typu wywrotka ze skrzynią załadunkową umożliwiającą zamontowanie na niej remontera drogowego2020-02-14 14:13:00
507507-N-2020Dostawa pojazdu ciężarowego typu wywrotka ze skrzynią załadunkową umożliwiającą zamontowanie na niej remontera drogowego2020-01-30 09:32:01
611786-N-2019Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych na przebudowę drogi powiatowej Nr 1428N relacji Cerkiewnik - Różynka2019-10-18 10:30:10
552689-N-2019Dostawa 2 szt. fabrycznie nowych zbiorników do magazynowania emulsji asfaltowej wraz z przygotowaniem podłoża, montażem oraz uruchomieniem zbiorników.2019-05-27 14:04:00
262.13.2019.ZPDostawa 2 szt. fabrycznie nowych zbiorników do magazynowania emulsji asfaltowej wraz z przygotowaniem podłoża, montażem oraz uruchomieniem zbiorników.2019-05-14 14:27:02
530149-N-2019Likwidacja przełomu w ciagu drogi powiatowej Nr 1407N relacji Jonkowo-Giedajty2019-03-27 13:57:02
Ogłoszenie o zamówieniuPrzebudowa drogi powiatowej Nr 1374N od DW 598 do nowo budowanego odcinka drogi powiatowej 1374N, powstającego w ramach obwodnicy Olsztyna2018-12-17 14:25:10
649533-N-2018Wybór stacji paliw do obsługi Powiatowej Słuzby Drogowej w Olsztynie w 2019 roku z podziałem na zadania: - ZADANIE NR 1 - sostawa paliw dla obwodu drogowego w Olsztynku;- ZADANIE NR 2- dostawa paliw dla Obwodu Drogowego w Barczewie; - ZADANIE NR 3 - dostawa paliw dla Obwodu Drogowego w Dobrym Mieście; -ZADANIE NR 4- dostawa paliw dla biura PSD w Olsztynie2018-11-19 10:42:10
622524-N-2018Remont drogi powiatowej Nr 1260N poprzez utwardzenie pobocza od miejscowości Królikowo do miejscowości Lichtajny2018-09-27 10:35:10
619102-N-2018Remont odcinka drogi powiatowej Nr 1462N w miejscowości Leszno, od km 10+860 do km 11+2102018-09-19 14:00:10
616453-N-2018Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku Bartąg-Ruś- Etap I2018-09-13 12:29:50
588834-N-2018Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku Bartąg- Ruś- Etap I2018-07-13 13:48:10
578949-N-2018Przebudowa drogi powiatowej od Dk 16 drogą gminną wraz z budową tzw. Obwodnicy Klebarka Małego do drogi powiatowej Nr 1464N następnie do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1464N w miejscowości Klebark Wielki wraz z jego przebudową"2018-06-26 13:46:10
564275-N-2018Przebudowa drogi od DK16 drogą gminną wraz z budową tzw Obwodnicy Klebarka Małego do drogi powiatowej 1464N, następnie do skrzyzowania z drogą powiatową 1463N w miejscowości Klebark Wielki wraz z jego przebudową2018-05-25 18:47:02
555707-N-2018Remonty przepustów: ZAD 1- Remont przepustu w m. Praslity, w ciągu drogi powiatowej Nr 1364N; ZAD 2- Remont przepustu w m. Pierwągi w ciągu drogi powiatowej Nr 1485N; Zad 3 - Remont przepustu w m. Klimkowo w ciągu drogi powiatowej Nr 1483N; ZAD 4- remont przepustu w m. Smolajny w ciągu drogi powiatowej Nr 1364N; ZAD 5- Remont przepustu w m. Konradowo w ciągu drogi powiatowej Nr 1409N.2018-05-10 11:19:10
531205-N-2018Uzupełnienie ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg powiatowych w powiecie olsztyńskim: - ZADANIE NR 1- teren działania Obwodu Drogowego w Olsztynku; - ZADANIE NR 2 - teren działania Obwodu Drogowego w Barczewie; - ZADANIE NR 3 - teren działania Obwodu Drogowego w Dobrym Mieście2018-03-14 13:25:10
517656-N-2018Przebudowa drogi powiatowej Nr 1436N do miejscowości Kruzy, gm. Kolno2018-02-13 16:21:10
517585-N-2018Przebudowa drogi powiatowej Nr 1503N do miejscowości Dworzec, gm. Biskupiec2018-02-13 16:07:10
"Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji Projektu pn.: Przebudowa drogi od DK 16 drogą gminną wraz z budową tzw. Obwodnicy Klebarka Małego do drogi powiatowej Nr 1464N, następnie do skrzyżowania z droga powiatową Nr 1463N w miejscowości Klebark Wielki wraz z jego przebudową"2018-01-23 13:36:10
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA na realizację usługi pn. ``Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji Projektu pn.: Przebudowa drogi od DK 16 drogą gminną wraz z budową tzw. Obwodnicy Klebarka Małego do drogi powiatowej Nr 1464N, następnie do skrzyżowania z droga powiatową Nr 1463N w miejscowości Klebark Wielki wraz z jego przebudową`` 2018-01-15 13:26:10
625567-N-2017Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu olsztyńskiego w 2018 roku- ZADANIE NR 1 - teren działania Obwodu Drogowego w Olsztynku2017-12-01 12:59:00
617806-N-2017Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu olsztyńskiego w 2018 roku- ZADANIE NR 1 - teren działania Obwodu Drogowego w Olsztynku2017-11-17 12:29:10
585612-N-2017Remont drogi powiatowej Nr 1441N w miejscowości Wymój od km 0+060 do km 0+7412017-09-08 13:13:10
575208-N-2018Remont drogi powiatowej Nr 1441N w miejscowości Wymój od km 0+060 do km 0+7412017-08-22 12:20:50
563902-N-2017Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1449N relacji Wadąg - Słupy od km 23+275 do km 23+9152017-08-04 12:00:10
556109-N-2017Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1425N relacji DK51 (Biesal) - Guzowy Młyn2017-07-24 07:50:08
549570-N-2017Likwidacja przełomu w ciągu drogi powiatowej Nr 1424N Pierwągi- Wągsty od km 5+955 do km 6+0502017-07-12 11:59:10
542565-N-2017Roboty budowlane w zakresie chodników: - ZADANIE NR 1 - Porzerzenie utwardzonego pobocza przy drodze powiatowej Nr 1468N w m. Butryny; - ZADANIE NR 2 - Poszerzenie utwardzonego pobocza przy drodze powiatowej Nr 1432N w miejscowości Frączki; - ZADANIE Nr 3 - Przebudowa chodnika w miejscowości Kolno2017-06-30 13:32:20
536025-N-2017Likwidacja przełomu w ciągu drogi powiatowej Nr 1424N Pierwągi- Wągsty od km 5+955 do km 6+0502017-06-21 21:06:50
535881-N-2017Likwidacja przełomu w ciągu drogi powiatowej Nr 1464N w miejscowości Silice2017-06-21 10:51:10
518185-N-2017Roboty budowlane w zakresie chodników: ZADANIE NR 1 - Poszerzenie utwardzonego pobocza przy drodze powiatowej Nr 1468N w m. Butryny; ZADANIE NR 2- Poszerzenie utwadzonego pobocza przy drodze powiatowej Nr 1432N w meijscowości Frączki; ZADANIE Nr 3- Przebudowa chodnika w miejscowości Kolno.2017-05-26 08:57:17
507403-N-2017Remont drogi powiatowej Nr 1444N w m.Wipsowo poprzez likwidację zastoiska wody i remont infrastruktury2017-05-13 10:53:10
37419 - 2017Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:Przebudowa drogi powiatowej Nr 1376N na odcinku ul. Gietrzwałdzkiej w m. Bartąg2017-03-06 14:17:10
15928 - 2017Letnie utrzymanie powiatowych dróg gruntowych na terenie działania Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie2017-01-27 18:05:09
15602 - 2017Opracowanie dokumentacji projektowej:- ZADANIE NR 1- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1460N na odcinku Stanclewo-Lipowo- Adamowo; - ZADANIE NR 2- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie- Kobułty wraz z budową chodnika2017-01-27 14:12:10
371651-2016Usunięcie usterek w ramach wykonania zastępczego, polegających na wymianie podbudowy oraz wymianie nawierzchni na odcinku, na którym był wykonywany remont pobocza drogi powiatowej 1457N Naterki-Sząbruk na odcinku od km 3+120 do km 5+8502016-12-21 14:25:10
348046-2016Usunięcie usterek w ramach wykonania zastępczego, polegających na wymianie podbudowy oraz wymianie nawierzchni na odcinku, na którym był wykonywany remont pobocza drogi powiatowej Nr 1457N Naterki- Sząbruk na odcinku od km 3+120 do km 5+8502016-11-22 10:44:27
61671 - 2016Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N do m. Barczewo DK 162016-05-31 14:45:20
Powiatowa Służba Drogowa © 2009