Przetargi

W Powiatowej Służbie Drogowej wszystkimi sprawami związanymi z przetargami zajmuje się Pani Katarzyna Mendalka

Otwarte (32)Rozstrzygnięte (207)Unieważnione (39)Odwołane (0)


Przetargi /Otwarte

Nr Przetargu Treść:Data i godz. wprowadzenia:
Odnowienie istniejącego oznakowania poziomego oraz wykonanie nowego oznakowania w postaci progów akustycznych na drogach powiatowych2020-09-21 14:53:10
586699-N-2020Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno wraz z rozładunkiem, w łącznej ilości 120 Mg2020-09-18 11:42:10
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
na realizację robót budowlanych pn. ''Remont drogi powiatowej Nr 1430N w miejscowości Dywity, od km 0+220 do km 0+255''
2020-08-12 13:58:02
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA na realizację robót budowlanych pn.:
ZADANIE NR 1 Remont drogi powiatowej Nr 1374N w miejscowości Bartąg, od km 2+230 do km 2+320;
ZADANIE NR 2 Remont drogi powiatowej Nr 1448N w miejscowości Łęgajny, od km 5+430 do km 5+810;
ZADANIE Nr 3 Remont drogi powiatowej Nr 1495N w miejscowości Kolno, od km 7+825 do km 7+857.
2020-08-11 13:38:10
572293-N-2020Likwidacja przełomu w ciągu drogi powiatowej Nr 1372N relacji Bartąg-Olsztyn-Jaroty, od km 21+470 do km 21+5302020-08-07 13:15:03
572354-N-2020Remont drogi powiatowej Nr 1372N relacji Bartąg- Olsztyn-Jaroty2020-08-07 12:54:10
570742-N-2020Remont drogi powiatowej Nr 1468N relacji Butryny-Purda, od km 0+020 do km 0+120 2020-08-06 14:10:20
Wymiana uszkodzonej bariery ochronnej w ciągu drogi powiatowej Nr 1407N Jonkowo-Łomy oraz montaż barier ochronnych w ciągach dróg powiatowych Nr 1447N Knopin-Swobodna i 1463N Klebark mały-Klebark Wielki2020-08-03 17:45:50
''Wycinka zakrzewień i samosiejek z pasa drogowego w ciągach dróg powiatowych powiatu olsztyńskiego''.2020-07-16 10:58:10
Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie, ul. Cementowa 3, zwana dalej ``Zamawiającym`` zaprasza do złożenia ofert na: Zadanie nr 1 - Jednokrotne obustronne koszenie traw i chwastów wraz usunięciem krzaków na poboczach dróg powiatowych powiatu olsztyńskiego na terenie działania Obwodu Drogowego nr 1 w Olsztynku; Zadanie nr 2 - Jednokrotne obustronne koszenie traw i chwastów wraz usunięciem krzaków na poboczach dróg powiatowych powiatu olsztyńskiego na terenie działania Obwodu Drogowego nr 2 w Barczewie, tj. na terenie gmin: Biskupiec i Kolno; Zadanie nr 3 - Jednokrotne obustronne koszenie traw i chwastów wraz usunięciem krzaków na poboczach dróg powiatowych powiatu olsztyńskiego na terenie działania Obwodu Drogowego nr 3 w Dobrym Mieście2020-06-10 11:46:10
Wykonanie i odnowienie oznakowania poziomego na drogach powiatowych powiatu olsztyńskiego2020-05-04 11:58:30
2020/S 066-156558 Postępowanie: 2020/S 066-156558 Zadanie nr 1 - Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1442N od skrzyżowania z DK51 w m. Spręcowo do m. Tuławki następnie nr 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1430N Różnowo- Barczewko Zadanie nr 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1430N na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1449N do m. Barczewo DK16 2020-04-02 14:46:30
Przedmiot zamówienia: ``Oczyszczanie pasa drogowego ze zwłok zwierzęcych wraz z ich utylizacją w 2020 r.``2019-12-20 12:51:10
2019/S 242-593844ZADANIE NR 1: Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 1442N od skrzyżowania z DK151 w m. Spręcowo do m. Tuławki następnie Nr 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1430N Różnowo-Barczewko;-ZADANIE Nr 2- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N do m. Barczewo DK16o2019-12-16 11:56:02
Remont drogi powiatowej Nr 1441N relacji Stawiguda- Pluski2019-12-04 13:38:03
Remont drogi powiatowej nr 1230N relacji Stare Jabłonki - Parwółki2019-11-28 10:40:20
Remont kapliczki przydrożnej znajdującej się w miejscowości Stare Kawkowo w gminie Jonkowo przy drodze powiatowej Nr 1203N w km 5+1002019-10-22 12:49:10
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA na realizację robót budowlanych pn. ``Załadunek, transport, rozplantowanie tłucznia drogowego w ilości do 1500 ton na odcinku 1,5 km drogi 1526N relacji Waplewo-Żelazno od km 6+800 do km 9+000`` 2019-10-11 13:56:10
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA: na realizację usługi pn. ''Wycinka zakrzewień i samosiejek z pasa drogowego w ciągach dróg powiatowych powiatu olsztyńskiego'' 2019-09-06 14:08:10
2019/S 172-418807Przebudowa drogi powiatowej 1442N od skrzyżowania z DK51w miejscowości Spręcowo do miejscowości Tuławki, dalej drogą powiatową 1449N przez Gady do drogi powiatowej 1430N, dalej drogą powiatową 1430N przez miejscowość Barczewko do DK162019-09-06 09:59:00
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIAJesienne utrzymanie powiatowych dróg gruntowych na terenie działania Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie w 2019 r.2019-09-05 09:36:11
578362-N-2019Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda: Przebudowa drogi gminnej w Klebarku Małym- droga jednokierunkowa (odc.A)2019-07-25 13:58:10
578039-N-2019Dostawa 2 szt. fabrycznie nowych zbiorników do magazynowania emulsji asfaltowej wraz z ich montażem oraz uruchomieniem.2019-07-24 14:05:00
577283-N-2019Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji Projektu pn.: Przebudowa drogi powiatowej 1442N od skrzyżowania z DK51 w miejscowości Spręcowo do miejscowości Tuławki, dalej drogą powiatową 1449N przez Gady do drogi powiatowej 1430N, dalej drogą powiatową 1430N przez miejscowość Barczewko do DK162019-07-23 11:34:10
Przebudowa drogi powiatowej 1374N od DW 598 do nowo budowanego odcinka drogi powiatowej 1374N powstającego w ramach obwodnicy Olsztyna.2019-07-16 12:52:10
533392-N-2019Remonty przepustów: - ZADANIE NR 1 - Remont przepustu w miejscowości Smolajny, w ciągu drogi powiatowej Nr 1364N, - ZADANIE NR 2 - Remont przepustu w miejscowości Kronowo, w ciągu drogi powiatowej Nr 1475N2019-04-04 09:40:22
513022-N-2019Letnie utrzymanie powiatowych dróg gruntowych na terenie działania Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie2019-02-12 13:20:55
Ogłoszenie o wszczęciu postępowaniaOpracowanie dokumentacji projektowej dla zadań:

1. Przebudowa mostu w miejscowości Praslity
2. Przebudowa mostu w miejscowości Bartołty Wielkie
3. Przebudowa moastu w miejscowości Droszewo
4. Przebudowa mostu w miejscowości Purda.

2018-08-09 15:00:10
Ogłoszenie o wszczęciu postępowaniaOgłoszenie o wszczęciu postępowania na realizację roboty budowlanej pn. ''Uzupełnienie ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg powiatowych w powiecie olsztyńskim: - ZADANIE Nr 1 - teren działania obwodu drogowego w Olsztynku; - ZADANIE Nr 2 - teren działania obwodu drogowego w Barczewie''2018-06-13 14:12:10
519527-N-2018Roboty utrzymaniowe dróg powiatowych powiatu olsztyńskiego: - ZADANIE nr 1- teren działania Obwodu Drogowego w Olsztynku; - ZADANIE NR 2 - teren działania Obwodu Drogowego w Barczewie; - ZADANIE NR 3 - teren działania Obwodu Drogowego w Dobrym Mieście2018-02-16 14:35:06
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1428N od DK51 do miejscowości Kłódka od km 7+950 do km 8+400 poprzez utwardzenie pobocza2017-08-11 14:22:06
Ogłoszenie o zamówieniuOdnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1451N pomiędzy miejscowościami Różnowo - Rozgity.2017-05-26 13:52:10
Powiatowa Służba Drogowa © 2009