Przetargi

W Powiatowej Służbie Drogowej wszystkimi sprawami związanymi z przetargami zajmuje się Pani Katarzyna Mendalka

Otwarte (34)Rozstrzygnięte (187)Unieważnione (38)Odwołane (0)


Przetargi /Otwarte

Nr Przetargu Treść:Data i godz. wprowadzenia:
2020/S 066-156558 Postępowanie: 2020/S 066-156558 Zadanie nr 1 - Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1442N od skrzyżowania z DK51 w m. Spręcowo do m. Tuławki następnie nr 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1430N Różnowo- Barczewko Zadanie nr 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1430N na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1449N do m. Barczewo DK16 2020-04-02 14:46:30
527366-N-2020Remonty przepustów: ZADANIE NR 1- w ciągu drogi powiatowej Nr 1468N;- ZADANIE NR 2 - w ciągu drogi powiatowej Nr 1455N;- ZADANIE NR 3 - w ciągu drogi powiatowej Nr 1446N2020-03-27 12:17:03
527235-N-2020Remonty obiektów mostowych:-ZADANIE NR 1- w ciągu drogi powiatowej Nr 1495N w miejscowości Kolno;- ZADANIE Nr 2- w ciągu drogi powiatowej NR 1483N w miejscowości Klimkowo2020-03-27 10:02:00
526213-N-2020Likwidacja przełomu w ciągu drogi powiatowej Nr 1463N relacji Klewki-Klabark Wielki2020-03-24 11:22:05
526245-N-2020Likwidacja przełomu w ciągu drogi powiatowej Nr 1407N relacji Jonkowo-Giedajty2020-03-24 10:58:20
526018-N-2020Likwidacja przełomu w ciągu drogi powiatowej Nr 1434N Jeziorany- Zerbuń2020-03-23 13:27:40
526037-N-2020Likwidacja przełomu w ciągu drogi powiatowej Nr 1464N relacji Olsztyn- Prejłowo2020-03-23 13:14:04
525549-N-2020Likwidacja przełomu w ciągu drogi powiatowej Nr 1446N relacji Maruny-Barczewo2020-03-20 13:23:02
525580-N-2020Likwidacja przełomu w ciągu drogi powiatowej Nr 1501N relacji Dywity- Brąswałd2020-03-20 12:44:10
525448-N-2020Likwidacja przełomu w ciągu drogi powiatowej Nr 1425N relacji Podlejki-Olsztynek2020-03-20 10:38:08
525471-N-2020Likwidacja przełomu w ciągu drogi powiatowej NR 1455N relacji Gady- Łęgajny2020-03-20 10:28:30
525035-N-2020Likwidacja przełomu w ciągu drogi powiatowej Nr 1495N relacji Ryn Reszelski-Kolno2020-03-19 12:36:10
525086-N-2020Likwidacja przełomu w ciągu drogi powiatowej Nr 1467N relacji Barczewo- Silice2020-03-19 11:18:10
522279-N-2020Uzupełnienie ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg powiatowych w powiecie olsztyńskim: ZADANIE Nr 1- teren działania Obwodu Drogowego w Olsztynku, ZADANIE NR 2- teren działania Obwodu Drogowego w Barczewie, ZADANIE NR 3- teren działania Obwodu Drogowego w Dobrym Mieście.2020-03-11 12:58:10
Przedmiot zamówienia: ``Oczyszczanie pasa drogowego ze zwłok zwierzęcych wraz z ich utylizacją w 2020 r.``2019-12-20 12:51:10
2019/S 242-593844ZADANIE NR 1: Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 1442N od skrzyżowania z DK151 w m. Spręcowo do m. Tuławki następnie Nr 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1430N Różnowo-Barczewko;-ZADANIE Nr 2- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N do m. Barczewo DK16o2019-12-16 11:56:02
Remont drogi powiatowej Nr 1441N relacji Stawiguda- Pluski2019-12-04 13:38:03
Remont drogi powiatowej nr 1230N relacji Stare Jabłonki - Parwółki2019-11-28 10:40:20
Remont kapliczki przydrożnej znajdującej się w miejscowości Stare Kawkowo w gminie Jonkowo przy drodze powiatowej Nr 1203N w km 5+1002019-10-22 12:49:10
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA na realizację robót budowlanych pn. ``Załadunek, transport, rozplantowanie tłucznia drogowego w ilości do 1500 ton na odcinku 1,5 km drogi 1526N relacji Waplewo-Żelazno od km 6+800 do km 9+000`` 2019-10-11 13:56:10
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA: na realizację usługi pn. ''Wycinka zakrzewień i samosiejek z pasa drogowego w ciągach dróg powiatowych powiatu olsztyńskiego'' 2019-09-06 14:08:10
2019/S 172-418807Przebudowa drogi powiatowej 1442N od skrzyżowania z DK51w miejscowości Spręcowo do miejscowości Tuławki, dalej drogą powiatową 1449N przez Gady do drogi powiatowej 1430N, dalej drogą powiatową 1430N przez miejscowość Barczewko do DK162019-09-06 09:59:00
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIAJesienne utrzymanie powiatowych dróg gruntowych na terenie działania Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie w 2019 r.2019-09-05 09:36:11
578362-N-2019Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda: Przebudowa drogi gminnej w Klebarku Małym- droga jednokierunkowa (odc.A)2019-07-25 13:58:10
578039-N-2019Dostawa 2 szt. fabrycznie nowych zbiorników do magazynowania emulsji asfaltowej wraz z ich montażem oraz uruchomieniem.2019-07-24 14:05:00
577283-N-2019Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji Projektu pn.: Przebudowa drogi powiatowej 1442N od skrzyżowania z DK51 w miejscowości Spręcowo do miejscowości Tuławki, dalej drogą powiatową 1449N przez Gady do drogi powiatowej 1430N, dalej drogą powiatową 1430N przez miejscowość Barczewko do DK162019-07-23 11:34:10
Przebudowa drogi powiatowej 1374N od DW 598 do nowo budowanego odcinka drogi powiatowej 1374N powstającego w ramach obwodnicy Olsztyna.2019-07-16 12:52:10
533392-N-2019Remonty przepustów: - ZADANIE NR 1 - Remont przepustu w miejscowości Smolajny, w ciągu drogi powiatowej Nr 1364N, - ZADANIE NR 2 - Remont przepustu w miejscowości Kronowo, w ciągu drogi powiatowej Nr 1475N2019-04-04 09:40:22
513022-N-2019Letnie utrzymanie powiatowych dróg gruntowych na terenie działania Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie2019-02-12 13:20:55
Ogłoszenie o wszczęciu postępowaniaOpracowanie dokumentacji projektowej dla zadań:

1. Przebudowa mostu w miejscowości Praslity
2. Przebudowa mostu w miejscowości Bartołty Wielkie
3. Przebudowa moastu w miejscowości Droszewo
4. Przebudowa mostu w miejscowości Purda.

2018-08-09 15:00:10
Ogłoszenie o wszczęciu postępowaniaOgłoszenie o wszczęciu postępowania na realizację roboty budowlanej pn. ''Uzupełnienie ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg powiatowych w powiecie olsztyńskim: - ZADANIE Nr 1 - teren działania obwodu drogowego w Olsztynku; - ZADANIE Nr 2 - teren działania obwodu drogowego w Barczewie''2018-06-13 14:12:10
519527-N-2018Roboty utrzymaniowe dróg powiatowych powiatu olsztyńskiego: - ZADANIE nr 1- teren działania Obwodu Drogowego w Olsztynku; - ZADANIE NR 2 - teren działania Obwodu Drogowego w Barczewie; - ZADANIE NR 3 - teren działania Obwodu Drogowego w Dobrym Mieście2018-02-16 14:35:06
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1428N od DK51 do miejscowości Kłódka od km 7+950 do km 8+400 poprzez utwardzenie pobocza2017-08-11 14:22:06
Ogłoszenie o zamówieniuOdnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1451N pomiędzy miejscowościami Różnowo - Rozgity.2017-05-26 13:52:10
Powiatowa Służba Drogowa © 2009