OgłoszeniaL.p.OgłoszenieDodano:
1.Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowej Służbie Drogowej w Olsztynie - specjalista 1/2 etatu ogłoszenie nr KA.1201.02.2019

[ Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - specjalisty w Powiatowej Służbie Drogowej w Olsztynie - ogłoszenie Nr KA.1201.02.2019 z dnia 22 lutego 2019 r.]

22-02-2019
2."Dwukrotne obustronne koszenie traw i chwastów wraz z usunieciem krzaków na poboczach dróg powiatowych powiatu olsztyńskiego na terenie działania Obwodu Drogowego Nr 2 w barczewie, tj. na terenie gmin: Biskupiec i Kolno"

22-01-2019
3."Zamówienie usługi wykonania przeglądów podstawowych dróg powiatowych powiatu olsztyńskiego"

[ INFORMACJE DODATKOWE ]

[ INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ ]

22-01-2019
4.Zaproszenie do składania ofert dotyczących zapłaty za przekazanie do demontażu i utylizacji pojazdów wycofanych z eksploatacji, których właścicielem na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego stał się Powiat Olsztyński.

15-01-2019
5.Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowej Służbie Drogowej w Olsztynie - wolne stanowisko urzędnicze: Referent nr ogłoszenia: KA.1201.01.2019

[ Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referenta w Powiatowej Służbie Drogowej w Olsztynie - ogłoszenie Nr KA.1201.01.2019 z dnia 14 stycznia 2019 r.]

14-01-2019
6.Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowej Służbie Drogowej w Olsztynie - wolne stanowisko urzędnicze: Starszy Referent - Nr ogłoszenia: KA.1201.06.2018

[ Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - starszego referenta w Powiatowej Służbie Drogowej w Olsztynie - ogłoszenie Nr KA.1201.06.2018 z dnia 04 grudnia 2018 r.]

04-12-2018
7.Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie zamówienia o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy prawo o zamówieniach publicznych - Zadanie Nr 1. usuwanie pojazdów do 7,5 t z dróg Powiatu Olsztyńskiego w 2019 r. na podstawie art. 50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

[ INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Zadanie 1]

Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie zamówienia o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy prawo o zamówieniach publicznych - Zadanie Nr 2. usuwanie i przechowywanie pojazdów powyżej 7,5 t oraz pojazdów przeworzących materiały niebezpieczne z dróg Powiatu Olsztyńskiego w 2019 r. na podstawie art. 50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

[ INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Zadanie 2]

26-11-2018
8.Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie zamówienia o wartosci poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy prawo o zmaówieniach publicznych - Zadanie Nr 1. Sprzątanie kontenera biurowo-socjalno-sanitarnego obwodu w Olsztynku w 2019 r. / Zadanie Nr 2. Sprzatanie pomieszczeń biurowych obwodu w Barczewie w 2019 r. / Zadanie Nr 3. Sprzatanie pomieszczeń biurowych w obwodu Dobrym Mieście w 2019 r.. / Zadanie Nr 4. Sprzatanie pomieszczeń biurowych PSD w Olsztynie w 2019 r.

[ Informacja z otwarcia ofert - OD1 OLSZTYNEK ][ Informacja z otwarcia ofert - OD2 BARCZEWO ][ Informacja z otwarcia ofert - OD3 DOBRE MIASTO ][ Informacja z otwarcia ofert - Biuro Olsztyn ul. Cementowa 3 ]
20-11-2018
9.Zarządzenie Dyrektora Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie w sprawie ustalenia dnia 2 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy.

15-10-2018
10.Dyrektor Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowej Służbie Drogowej w Olsztynie - ogłoszenie KA.1201.05.2018 z dnia 28.09.2018 r.

[ INFORMACJA O WYNIKU NABORU - KA.1201.05.2018 z dnia 28.09.2018 r.]

25-10-2018
11.Dyrektor Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowej Służbie Drogowej w Olsztynie - ogłoszenie KA.1201.04.2018 z dnia 19.07.2018 r..

[ INFORMACJA O WYNIKU NABORU - KA.1201.04.2018 z dnia 03.09.2018 r.]

03-09-2018
12.Dyrektor Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowej Służbie Drogowej w Olsztynie - od referenta do specjalisty - pełen etat - Wieloosobowe Stanowisko Utrzymania Dróg KA.1201.03.2018 z dnia 28.02.2018 r..

[ INFORMACJA O WYNIKU NABORU - KA.1201.03.2018 z dnia 28.02.2018 r.]

28-02-2018
13.Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowej Służbie Drogowej w Olsztynie - NR KA.1201.02.2018

[ INFORMACJA O WYNIKU NABORU - KA.1201.02.2018 z dnia 27.02.2018 r.]

27-02-2018
14.Powiatowa Służba Drogowa - zarządca dróg powiatowych na terenie powiatu olsztyńskiego - na podstawie art. 39 ust 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. 2015 r. poz 460 ze zmianami) informuje, że w przygotowaniu do realizacji są niżej wymienione zadania inwestycyjne: 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509N ma odcinku Borki Wielkie - Kobułty 2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1460N na odcinku Stanclewo - Lipowo - Adamowo W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego.

09-02-2018
15.Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowej Służbie Drogowej w Olsztynie

[ INFORMACJA O WYNIKU NABORU z dnia 26.02.2018 r.]

09-02-2018
16.Powiatowa Służba Drogowa - zarządca dróg powiatowych na terenie powiatu olsztyńskiego - na podstawie art. 39 ust 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. 2015 r. poz 460 ze zmianami) informuje, że w przygotowaniu do realizacji są niżej wymienione zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa drogi powiatowej 1435N w miejscowości Kunki od km 0+100 do km 1+670.
2. Przebudowa drogi powiatowej 1415N w miejscowości Piotraszewo od km 0+850 do km 3+650.
3. Przebudowa drogi powiatowej 1483N od DK16 do DW595.

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał technologiczny udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust 7-7f ustawy o drogach publicznych.


01-02-2018
17.Dotyczy: postępowania o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „Dwukrotne obustronne koszenie traw i chwastów wraz z usunięciem krzaków na poboczach dróg powiatowych powiatu olsztyńskiego na terenie działania Obwodu Drogowego Nr 2 w Barczewie, tj. na terenie gmin: Biskupiec i Kolno”

[ Informacja z otwarcia ofert ]

18-01-2018
18.Koncepcja przebudowy drogi powiatowej nr 1509N na odcinku Borki Wielkie- Kobułty wraz z budową chodnika

09-01-2018
19.Koncepcja przebudowy drogi powiatowej nr 1460N Stanclewo - Lipowo - Adamowo

13-12-2017


Powiatowa Służba Drogowa © 2009