Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1436N do miejscowości Kruzy, gm. KolnoPROJEKT - PODSTAWOWE INFORMACJE

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1436N do miejscowości Kruzy, gm. Kolno
mająca na celu zwiększenie dostępności komunikacyjnej mieszkańców wsi
Kruzy z obiektami użyteczności publicznej poprzez przebudowę 2,366km drogi powiatowej Nr 1436N,
poszerzenie i połączenie jej z drogą krajową Nr 57 w miejscowości Tejstymy,

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach działania

"Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Powiatowa Służba Drogowa © 2009