Pracownicy - Kontakty


DYREKTOR

Dariusz JasińskiWyszukiwanie:
Wybierz Dział:
Znajdź Nazwisko:

Imię Nazwisko StanowiskoDziałMiejsce pracy Co można załatwić ?Telefone-mail
BogusławaPaulewiczReferentSekretariatOlsztyn-BiuroUdzielanie podstawowych informacji o pracy urzędu.tel: 089 535-66-30psd@powiat-olsztynski.pl
IzabelaWaraksa Starszy ReferentWieloosobowe stanowisko utrzymania dróg [UD]Olsztyn-Biuro1. Uzgadnianie projektów technicznych infrastruktury technicznej w pasie drogowym.
2. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie robót w pasie drogowym przy drogach i ulicach powiatu olsztyńskiego:
- zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym,
- zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami,
- zezwolenia na lokalizację zjazdu, przebudowę zjazdu,
- zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy,
- uzgodnienie budowy ogrodzenia.
tel: 089 535-66-39waraksa.i_psd@powiat-olsztynski.pl
WojciechFabisiak SpecjalistaWieloosobowe stanowisko utrzymania dróg [UD]Olsztyn-Biuro1. Bieżące sprawy związane z zagadnieniami geodezyjnymi.
2. Obrót nieruchomościami.
3. Uzgadnianie warunków zabudowy.
4. Uzgadnianie lokalizacji celu publicznego.
5. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
6. Prowadzenie ewidencji i aktualizacja danych o sieci drogowej (ewidencja dróg, oznakowanie pionowe i poziome).
7. Przystanki PKS.
tel: 089 535-66-39fabisiak.w_psd@powiat-olsztynski.pl
MichałKoryciorzstarszy ReferentWieloosobowe stanowisko utrzymania dróg [UD]Olsztyn-Biurotel: 089 535-66-41koryciorz.m_psd@powiat-olsztynski.pl
MichałSypkoReferentWieloosobowe stanowisko utrzymania dróg [UD]Olsztyn-BiuroOznakowanie pionowe i poziome.
Uzgodnienie projektów organizacji ruchu. Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Wykorzystanie dróg powiatowych w szczególny sposób.
Zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych.
tel: 089 535-66-38 sypko.m_psd@powiat-olsztynski.pl
JanuszBurzackiKierownik Obwodu Drogowego NR 1 w OlsztynkuObwód Drogowy Nr 1 w Olsztynku [OD 1]Olsztynektel. 89 519-19-00psd_od1@powiat-olsztynski.pl
ZbigniewKaliczyńskiKierownik Obwodu Drogowego Nr 2 w BarczewieObwód Drogowy Nr 2 w Barczewie [OD 2]Barczewotel. 089 514-86-56psd?od2@powiat-olsztynski.pl
JanuszBurzackiKierownik Obwodu Drogowego NR 3 w Dobrym MieścieObwód Drogowy Nr 3 w Dobrym Mieście [OD 3]Dobre MiastoPełniący obowiązki Kierownika Obwodu Nr 3 w Dobrym Mieścietel. 089 616-12-59psd_od3@powiat-olsztynski.pl
DariuszKowalskiMajsterObwód Drogowy Nr 1 w Olsztynku [OD 1]Olsztynekkowalski.d_psd@powiat-olsztynski.pl
JarosławSielawaMajsterObwód Drogowy Nr 2 w Barczewie [OD 2]Barczewo sielawa.j_psd@powiat-olsztynski.pl
CezaryBałabonSpecjalista-Informatyk, Inspektor Ochrony DanychWieloosobowe stanowisko administracyjne [AD]Olsztyn-BiuroInformatyka.
Telekomunikacja.
Ochrona danych.
Monitoring.
tel: 089 535-66-31informatyk_psd@psd.olsztyn.pl
JarosławFranusReferentWieloosobowe stanowisko administracyjne [AD]Olsztyn-Biuro89 535 66 31franus.j_psd@powiat-olsztynski.pl
IrenaBochnoGłówna KsięgowaKsięgowość [KS]Olsztyn-BiuroGłówny Księgowytel. 089 535-66-35bochno.i_psd@powiat-olsztynski.pl
AnnaSzydłowskaSpecjalista Referatu DS. Finansowo-KsięgowychKsięgowość [KS]Olsztyn-Biuro1. Przyjmowanie wpłat do kasy PSD:
- za zezwolenia na zajęcie pasa drogowego,
- za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym,
- za umieszczenie reklamy w pasie drogowym,
tel. 089 535-66-36szydlowska.a_psd@powiat-olsztynski.pl
KarolinaBiałobrzeskaSpecjalistaKsięgowość [KS]Olsztyn-Biuro1. Przyjmowanie wpłat do kasy PSD:
- za zezwolenia na zajęcie pasa drogowego,
- za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym,
- za umieszczenie reklamy w pasie drogowym,
- za zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego,
- za decyzję o wymierzeniu kary,
- za zakupione drewno opałowe.
2. Uzyskanie informacji odnośnie windykacji należności.
3. Uzyskanie informacji odnośnie wniesionych zabezpieczeń należytego wykonania umowy.
4. Rozliczanie podatku VAT.
tel. 089 535-66-36karolina.b_psd@powiat-olsztynski.pl
KatarzynaMendalkaSpecjalista DS. Zamówień PublicznychWieloosobowe stanowisko utrzymania dróg [UD]Olsztyn-BiuroPrzetargi.tel. 089 535-66-34z.publiczne_psd@powiat-olsztynski.pl
AnnaKuchtaGłówny SpecjalistaKadry [KA]Olsztyn-Biuro1. Składanie ofert pracy.
2. Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.
3. Uzyskanie informacji na temat wolnych stanowisk pracy.
4. Informacje na temat obowiązujących Regulaminów.
tel. 089 535-66-33kuchta.a_psd@powiat-olsztynski.pl
EwaStrzelecSpecjalistaKadry [KA]Olsztyn-Biuro1. Składanie ofert pracy.
2. Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.
3. Uzyskanie informacji na temat wolnych stanowisk pracy.
4. Informacje na temat obowiązujących Regulaminów.
tel. 089 535-66-33strzelec.e_psd@powiat-olsztynski.pl
AdamMarszewskiWieloosobowe stanowisko utrzymania dróg [UD]Olsztyn-Biuromarszewski.a_psd@powiat-olsztynski.pl
Powiatowa Służba Drogowa © 2009