Informacje


Godziny przyjmowania interesantów: Dział Techniczny, pokój 411
Starszy referent ds. technicznych: Izabela Waraksa
Specjalista ds. technicznych: Wojciech Fabisiak
Pn. - Pt. od 900 do 1300


STAWKI OPŁAT ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO
UCHWAŁA Nr VIII/87/2015 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 25 września 2015 r.
L.P.RODZAJ ZAJĘCIA PASA DROGOWEGOSTAWKA OPŁAT
I.Za zajęcie 1m2 następujących elementów pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym:
    1) jezdni:
        a) nie przekraczające 20% szerokości
        b) powyżej 20% szerokości
        c) 100% szerokości
    2) chodnika, pobocza, pasa zieleni4,00 zł / dzień
5,00 zł / dzień
8,00 zł / dzień
3,00 zł / dzień
II.Za zajęcie 1m2 pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.200,00 zł / rok
        a) obiekty i urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej*20,00 zł / rok
III.Za zajęcie 1m2 pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub ruchu drogowego oraz reklam:
        a) obiekty i urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej*
        b) obiekty budowlane
        c) reklamy0,20 zł / dzień
1,00 zł / dzień
2,00 zł / dzień
IV.Za zajęcie 1m2 pasa drogowego w celach innych niż wymienione w poz. I-III:
        1) umieszczenie obiektu handlowego lub usługowego
        2) na prawach wyłączności
        3) na prawach wyłączności obiekty i urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej*

2,00 zł / dzień
2,00 zł / dzień
0,20 zł / dzień
*zgodnie z art. 40 ust. 7 ustawy o drogach publicznychSTAWKI OPŁAT ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO
dotyczących infrastruktury "ostatniej mili"

UCHWAŁA Nr VIII/87/2015 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 2 września 2015 r.
L.P.RODZAJ ZAJĘCIA PASA DROGOWEGOSTAWKA OPŁAT
I.Za zajęcie 1m2 następujących elementów pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie
drogowym:
    1) jezdni:
    a) nie przekraczające 20% szerokości
0,04 zł /dzień
    b) powyżej 20% szerokości
0,05 zł /dzień
    c) 100% szerokości
0,08 zł /dzień
    2) chodnika, pobocza, pasa zieleni
0,04 zł /dzień
II.Za zajęcie 1m2 pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej "ostatniej mili"
5,00 zł / rok
III.Za zajęcie 1m2 pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych a)obiekty budowlane
0,08 zł / rokNr konta do wpłat z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego: mBank 42 1140 1111 0000 4164 2300 1002


ODSZKODOWANIA ZA STRATY POWSTAŁE NA DROGACH POWIATU OLSZTYŃSKIEGO

Szkoda winna być niezwłocznie zgłoszona w Powiatowej Służbie Drogowej w Olsztynie

Roszczenie o odszkodowanie musi być pisemne.
(druk "Zgłoszenie szkody z OC zarządcy drogi" w dziale "do pobrania")


Zgłoszenie szkody poszkodowany składa w sekretariacie Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie przy ulicy Cementowej 3, która po dołączeniu odpowiednich protokołów przekazuje sprawę do ubezpieczyciela celem dalszego poprowadzenia.

Drogi Powiatu Olsztyńskiego ubezpieczone są przez:
InterRisk Vienna Insurance Group

Ubezpieczyciel po rozpatrzeniu danej szkody podejmuje decyzje odnośnie wypłaty odszkodowania.
ZARZĄDZENIE DYREKTORA W SPRAWIE USTALENIA ZASAD NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE (modyfikacja: 22-05-2019 r.)
Zarzadzenie Dyrektora PSD w sprawie ustalenia zasad naboru na wolne stanowiska urzednicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Powiatowej Służbie Drogowej w Olsztynie.pdf
Zarzadzenie Dyrektora PSD w sprawie zmiany Procedury naboru kandydatów na stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Powiatowej Służbie Drogowej w Olsztynie wprowadzonej ZArządzeniem Nr 64/2018 Dyrektora PSD w Olsztynie z dnia 11 lipca 2018 r..pdf [ aktualne ]INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA PRZEJAZD POJAZDÓW NIENORMATYWNYCH (dodano: 06-11-2012 r.)
Informacja o zasadach wydawania zezwoleń.pdfOGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DREWNA DO POZYSKANIA Z WYCINKI DRZEW DOKONANEJ PRZEZ KUPUJĄCEGO (dodano: 04-03-2013 r.)
Sprzedaż Drewna.pdf


UCHWAŁY DOTYCZĄCE ZASAD PROWADZENIA WYCINKI DRZEW NA NIERUCHOMOŚCIACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU OLSZTYŃSKIEGO I GOSPODARKI POZYSKANYM DREWNEM (dodano: 06-12-2013 r.)
Uchwała w sprawie zasad prowadzenia wycinki drzew na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Olsztyńskiego i gospodarki pozyskanym drewnem.pdf
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad prowadzenia wycinki drzew na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Olsztyńskiego i gospodarki pozyskanym drewnem.pdfZarządzenie Nr 32/2014 Dyrektora Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie ustalenia Kodeksu Etyki Pracowników Samorządowych w Powiatowej Służbie Drogowej w olsztynie (dodano: 27-05-2014 r.)
Zarządzenie nr 32/2014.jpg
Kodeks etyki pracowników samorządowych Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie.pdf

Powiatowa Służba Drogowa © 2009